VOŠ a SOŠ Umprum   Písek
   v Prácheňském studiu Písek -  květen 2006

 

Milan Blahout
Akademický malíř - restauráto
r

     

 

                         

 

                         

 

     

 

     

 

                         

 

     

 

foto: Pavel Holba