Dějiny  fotografie

 

 

5.stol.př.n.l.  Aristofanes  popisuje účinky čoček, které byly známy již v Asýrii, v Egyptě, později též v Egyptě.
4.stol.př.n.l. Aristoteles jako první popisuje ,,dírkovou komoru".
3.stol.př.n.l. Euklides ( později též Plinius, Ptolemaios a další ) studuje účinky čoček.
13.století      Roger Bacon se pokouší o vytvoření viditelného obrazu čočkami a zrcadly.
poč.16.stol.  Leonardo da Vinci popisuje ,,cameru obscuru" a dává podnět k vývoji optiky.
1725            A.P. Bestužev rozpoznal citlivost chloridu železitého ke světlu a jeho přeměnu v chlorid železnatý.
1727            Dr.J.H. Schulze objevuje citlivost halových sloučenin stříbra ke světlu.( Citlivost některých látek ke světlu byla
                      známa  již  ve  starověku. 
1816            Joseph Nicéphore Niepce (1765-1833) vynalezl asfaltový proces , který se užíval jako reprodukční systém.
1822            J. N. Niepce zachytil obraz promítnutý ,, camerou obscurou ".
1827            Louis Jacques Madé Daguerre ( 1787-1851) využil k zachycení obrazu citlivosti jodidu stříbrného.                     
                    Dva roky poté uzavřel s Niepsem smlouvu o využití fotografie.
1833            Charles Louis Chevalier zkonstruoval přístroj s achromatickým objektivem.
1835            William Henri Fox Talbot (1800-1877) jako první fotografoval na papíře s citlivou vrstvou chloridu stříbrného
1827            Louis Jacques Madé Daguerre vyvíjí jodostříbrný obraz rtuti a tím podstatně zkracuje expozici. Rok poté dokáže
                     obraz ustálit v roztoku kuchyňské soli.
1839           7.ledna oznámil Francois Arago sekretář francouzské akademie, že Louis Jacques Madé Daguerre za přispění
                    Josepha Nicéphore Niepce získal pomocí ,,camery obscury " ustálený obraz.                   
                    19.srpna předal Francois Arago na slavnostním zasedání francouzské akademie  vynález fotografie veřejnosti.
1840            Dr.josef Max Petzval (1807-1891) vypočítal objektiv o světelnosti 1:3,6. Ten pak vyráběla firma Vöigländer.
1841            W. H. F. Talbot patentoval kalotypii - z papírového negativu bylo možno zhotovit více papírových pozitivů.
1842            V Edinburgu založen první fotografický klub Calotype-Club.
1843            Talbot vyrobil první zvětšeniny.
1847            Abel Niépce de Saint Victor (1805-1870) objevil skleněný negativ s citlivou vrstvou.
1849            Nadar (Felix Tournachon 1820-1910) otevírá v Paříži svůj pověstný ateliér.
1850            V New Yorku vyšel první fotografický časopis Daguerreian Journal.
1851            W.H.F. Talbot použil za pomoci leydenské lahve zábleskové osvětlení při expozici.
1853            Vznik Královské fotografické společnosti, která existuje dodnes.
1859            Pařížský salon otevřel poprvé fotografické oddělení.
1861            Alexander Parkes objevil celuloid.
1862            Ve Francii vzniká Liga malířů proti fotografům. (1856 August Ingres  protestuje spolu s ostatními pařížskými
                    umělci proti konkurenci fotografů a domáhá se jejího zákazu státem).
1863            Julie Margaret Cameronová (1815-1875) průkopnice moderní portrétní fotografie.
1866            Thomas Byrnes sestavuje z fotografií zločinecké album.
1867            Abel Niépce de Saint Victor dal podnět k světové výstavě barevných fotografií v Paříži.
1875            Leon Warnerke ( Wladyslaw Malachowski 1937-1900) vyrobil svitkový film.
1885            Konstrukce rotační závěrky, umožňující čas 1/100 sec. G.S. Grimstobe konstruuje lamelovou závěrku.
1888            O. Anschülz konstruuje závěrku s časem 1/1000 sec.
1890            Fotografický věstník, první český tištěný fotografický časopis.
1889            V Praze založen Český klub fotografů amatérů - Nekázanka .
1899            Firma Agfa se počíná zaobírat myšlenkou výrobou celuloidového filmu namísto dosavadních skleněných desek.
1907            Bratři Lumiérové zahájili výrobu autochromové desky (barevnou).
1910            Alvin Langdon Coburn (1882-1966) se pouští do fotografické abstrakce.
1915            André Kertész fotografoval život vojáků v první světové válce.
1922            Man Ray - publikuje v amerických časopisech své,,rayogramy".
1923            Lászlo Moholy-Nagy vyučuje fotografii v Bauhausu.
1924            Leica se vyrábí sériově.
1926            Erich Salomon (1886-1944) fotografuje skrytou kamerou soudní proces v Koburgu a začíná tak svou
                    fotožurnalistickou kariéru.
1929            Na trh přichází dvouoká zrcadlovka Rlleiflex 6x6 cm.
1936            Kodak - inverzní film pro přímou barevnou fotografii. Vychází časopis Life.
1942-44       Zdeněk Tmej (1920-2004) tvoří významný dokument z prostředí  totálního nasazení v polské Vratislavi.     
1944            Robert Cappa fotografuje vylodění spojeneckých vojsk v Normandii.
1947            Založena nezávislá fotografická agentura Magnum.
1955            V New Yorku premiéra výstavy E. Steichena - The Family of Man.
                    V Holandsku první ročník World Press Photo.
1959            Josef Sudek (1896-1976) vydává knihu Praha panoramatická ( 284 fotografií ) .
1968            Josef Koudelka ( 1936 ) série fotografií Invaze , později člen agentury Magnum Photos .
1969            N. Armstrong a E.E. Aldrin fotografují  první kroky člověka na Měsíci.
1981           Firma Sony představuje systém pro magnetický záznam statického obrazu.
1989           Co je fotografie - 150 let fotografie - výstava v pražském Mánesu
 

 

                                                                                                             zdroj :      Jaroslav Kulhánek: Černobílá fotografie ( 1959 )
                                                                                                                            Vladimír Remeš : Co je fotografie - Tvorba 1989
                                                    Net